(1)
Dąbrowski, J. A. Glosa Do Postanowienia Sądu Najwyższego Z Dnia 13 Czerwca 2019 r., III KK 280 18. IN 2020, 14, 205–215.