(1)
Sosik, R. Proporcjonalność wartości dóbr a Zasada współmierności Obrony Koniecznej W Polskim Prawie Karnym. IN 2020, 14, 66-79.