(1)
Gadecki, B. Nowe Regulacje dotyczące Problematyki zabytków W związku Z wejściem W życie Ustawy O Rzeczach Znalezionych. IN 2016, 10, 186-195.