(1)
Dąbrowski, Łukasz D. Zastosowanie Art. 321 k.p.c. W Sprawach odwołań Od Decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. IN 2016, 10, 157-169.