(1)
Kosonoga-Zygmunt, J. Orzekanie Kar Nieizolacyjnych Zamiast Kary Pozbawienia wolnoƛci (art. 37a k.K.). IN 2016, 10, 133-143.