(1)
Gil, D. Prawo Do Obrony W świetle Ostatnich Nowelizacji Kodeksu postępowania Karnego – Zagadnienia Wybrane. IN 2016, 10, 120-132.