(1)
Jacek. Skład sądu Na Rozprawie głównej. IN 2016, 10, 83-101.