(1)
Bożena. Skuteczność Prawa Do Skargi Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka W Toku postępowania Karnego Oraz W Warunkach Izolacji więziennej . IN 2016, 10, 62-65.