(1)
Adrian. Zasiedzenie udziału We współwłasności nieruchomości Przez Jednego Ze współwłaścicieli. IN 2016, 10, 179-194.