(1)
Remigiusz. Prawo niesprzeczności Jako Istota Tzw. Znamion Negatywnych Typu Czynu Zabronionego Pod Groźbą Kary (uwagi Na Marginesie Art. 192 § 1 k.K. ). IN 2016, 10, 121-135.