(1)
Rafał. Charakter Prawny kryteriów Wyboru projektów Unijnych. IN 2016, 10, 109-120.