(1)
Tomasz. Treść I Elementy kształtujące Karę Ograniczenia wolności. IN 2016, 10, 64-76.