(1)
Sadowski, P. Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 10 Października. IN 2020, 14, 179-193.