(1)
Czerwińska, D. . Uwzględnienie Prawnie Chronionych interesów Pokrzywdzonego Jako Cel Procesu Karnego W świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej I Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. IN 2020, 14, 79-94.