(1)
Sobota, M.; Jawecki, B. Prawne Aspekty Procedury określenia opłaty Za usługi Wodne W Nowym Prawie Wodnym. IN 2019, 13, 114–134.