(1)
Błoński, M. Prawne I Ekonomiczne Aspekty Systemu Ochrony Zdrowia We Francji I W Wielkiej Brytanii. IN 2019, 13, 134-153.