(1)
Bielski, K.; Szustakiewicz, P. Ordynator Jako Osoba pełniąca Funkcję Publiczną W świetle Ustawy O dostępie Do Informacji Publicznej. IN 2019, 13, 194-206.