[1]
Stefański, R. 2017. Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2016 r. Ius Novum. 11, 3 (wrz. 2017), 198–220.