[1]
Ciepły, F. 2015. Prawne określenia człowieka w prenatalnej fazie rozwoju. Ius Novum. 9, 4 (Dec. 2015), 79-99.