[1]
Kolendowska-Matejczuk, M. 2015. Wykorzystanie DNA w poszukiwaniu osób zaginionych w świetle nowelizacji ustawy o Policji. Ius Novum. 9, 4 (Dec. 2015), 66-78.