[1]
Zimna, M. 2015. Kształtowanie się instytucji obrony obligatoryjnej w świetle ostatnich zmian kodeksu postepowania karnego. Ius Novum. 9, 4 (Dec. 2015), 32-47.