[1]
Zaleśny, J. 2015. Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problemy konkurencji i wzajemnych relacji - recenzja. Ius Novum. 9, 4 (Dec. 2015), 209-213.