[1]
Szymański, K. 2015. Przesłanki rezygnacji z postępowania konsultacyjnego (art. 17 Prawa telekomunikacyjnego). Ius Novum. 9, 4 (Dec. 2015), 134-144.