[1]
Dąbrowski, R. 2015. Ustalanie stanu faktycznego w procesie cywilnym w świetle zmian obowiązujących od dnia 3 maja 2012 roku na przykładzie art. 207 k.p.c. Ius Novum. 9, 4 (Dec. 2015), 118-133.