[1]
Głogowska, M. 2015. Obiektywne różnicowanie pracowników a sprawy z zakresu dyskryminacji płacowej ze względu na płeć. Ius Novum. 9, 3 (wrz. 2015), 85–105.