[1]
Wąsek-Wiaderek, M. 2015. Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego "kreujących" środek odwoławczy w postepowaniu karnym: analiza wykonania wyroku w sprawie K 30/11 przez sądy orzekające w sprawach karnych. Ius Novum. 9, 3 (wrz. 2015), 31–55.