[1]
Stefański, R. 2015. Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń za 2014 r. Ius Novum. 9, 3 (wrz. 2015), 153–189.