[1]
Szczepanik, R. 2015. Projekt ustawy "Przepisy ogólne prawa administracyjnego" widziany okiem cywilisty. Ius Novum. 9, 3 (wrz. 2015), 129–152.