[1]
Łaganowska, Z. 2020. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego III SK 37/2011/. Ius Novum. 8, 4 (Dec. 2020), 165-171.