[1]
Wyrembak, J. 2013. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 stycznia 2013 roku V ACa 730/13. Ius Novum. 7, 2 (cze. 2013), 211–219.