[1]
Szczepańska, I. 2013. Rozwiązania o charakterze prorodzinnym w polskiej konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ius Novum. 7, 2 (cze. 2013), 143-173.