[1]
Filek, B. 2013. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 października 2011 r., II AKa 366/11. Ius Novum. 7, 1 (mar. 2013), 199–209.