[1]
Kosonoga, J. 2013. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2010 r., II AKa 103/10. Ius Novum. 7, 1 (mar. 2013), 192–198.