[1]
Buonocore, C. 2013. Usługi publiczne świadczone w interesie gospodarczym: między liberalizacją a ochroną interesu publicznego. Ius Novum. 7, 1 (mar. 2013), 179–191.