[1]
Orfin, A. 2012. Sprawność postępowania karnego w świetle zasady prawdy materialnej i zasady bezpośredniości. Ius Novum. 6, 3 (wrz. 2012), 71–83.