[1]
Daniel, P. 2012. Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego. Ius Novum. 6, 3 (wrz. 2012), 116–128.