[1]
Sekuła-Leleno, M. 2023. Przedstawienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości w postępowaniu cywilnym . Ius Novum. 17, 2 (maj 2023), 140–157.