[1]
Tużnik, M.R. 2023. Postępowanie mandatowe w świetle projektowanych zmian w Kodeksie karnym skarbowym. Ius Novum. 17, 2 (maj 2023), 63–74.