[1]
Walencik, D. 2023. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2022 r., sygn. akt III OSK 2273/21. Ius Novum. 17, 1 (mar. 2023), 130–144. DOI:https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.8/d.walencik.