[1]
Hrynicki, W.M. 2023. Przyczyny uzasadniające niezałatwienie w terminie sprawy administracyjnej . Ius Novum. 17, 1 (mar. 2023), 76–92. DOI:https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.5/w.m.hrynicki.