[1]
Borski, M. 2023. Wsparcie gospodarstw domowych w związku ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej – próba oceny przyjętych rozwiązań normatywnych . Ius Novum. 17, 1 (mar. 2023), 54–75. DOI:https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.4/m.borski.