[1]
Poniatowski, P. 2023. Odpowiedzialność karna za uwolnienie (się) osoby prawnie pozbawionej wolności w prawie niemieckim, szwajcarskim, austriackim i w prawie Księstwa Liechtenstein . Ius Novum. 17, 1 (mar. 2023), 40–53. DOI:https://doi.org/10.26399/iusnovum.v17.1.2023.3/p.poniatowski.