[1]
Kąkol, C. 2022. Nowe ujęcie przesłanek pozbawienia praw publicznych w Kodeksie karnym z 1997 r. Ius Novum. 16, 4 (grudz. 2022), 7–22.