[1]
Kulesza, C. 2022. Niedopuszczalność dowodu z prowokacji policyjnej w procesie amerykańskim i niemieckim w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego USA i ETPCz. Ius Novum. 16, 2 (sie. 2022), 39-56. DOI:https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.2.2022.12/c.kulesza.