[1]
Kasprzyk, P. 2021. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2020 r., sygn. akt II OSK 1987/20. Ius Novum. 15, 2 (sie. 2021), 141–151. DOI:https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.18/p.kasprzyk.