[1]
Szustakiewicz, P. 2021. Tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej. Ius Novum. 15, 2 (sie. 2021), 41–50. DOI:https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.13/p.szustakiewicz.