[1]
Kruk, M. 2021. Siła i słabość Konstytucji RP z 17 marca 1921 r. : Rozważania w 100-lecie uchwalenia polskiej konstytucji marcowej. Ius Novum. 15, 2 (sie. 2021), 5–24. DOI:https://doi.org/10.26399/iusnovum.v15.2.2021.11/m.kruk.