[1]
Dąbrowski, J.A. 2020. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2019 r., III KK 280/18. Ius Novum. 14, 4 (grudz. 2020), 205–215. DOI:https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.44/j.a.dabrowski.