[1]
Sosik, R. 2020. Proporcjonalność wartości dóbr a zasada współmierności obrony koniecznej w polskim prawie karnym. Ius Novum. 14, 4 (grudz. 2020), 66–79. DOI:https://doi.org/10.26399/iusnovum.v14.4.2020.37/r.sosik.