[1]
Kosonoga-Zygmunt, J. 2016. Orzekanie kar nieizolacyjnych zamiast kary pozbawienia wolności (art. 37a k.k.). Ius Novum. 10, 4 (grudz. 2016), 133–143.